Sunday, August 28, 2011

പെരുന്നാൾ
ചുളുക്കുവീണ പെരുന്നാളുകൾ
തേച്ചു നിവർത്തിയെടുക്കാൻ
എത്ര കനലാ കത്തിച്ചു
ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി നിറച്ചതു

അയലത്തെബിരിയാണി
മണംകരളിനെ പിടപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഉമ്മ ഒറ്റവാക്കിൽവയറുനിറച്ചു
ബിരിയാണിതിന്നിക്കും
പടച്ചോന്റെ കാരുണ്യംകടലാ മോനെ...

ആ കടലും കടന്നുപോയപ്പോഴാണൂ
കരഞ്ഞ കണ്ണുകളൊക്കെ ചിരിച്ചതും
ഞാൻ മാത്രമെല്ലാ പെരുന്നാളിനും കരഞ്ഞതും

എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചെറിയപെരുന്നാളാശംസകൾ